www.awalum.com

Darmowe programy autora do ewentualnego wykorzystania

Menu pionowe


to baza polskich stron

Valid XHTML 1.0 Transitional     Zgodna

Valid CSS!     Zgodna

Dla pogłębienia wiedzy o programowaniu w Delphi polecam stronę http://4programmers.net

Zapraszam do skorzystania z tych zasobów

"Adres.zip" wer.1.2   (347 kb)

tag: adres, baza, dane, rekord, alfabet ,druk


"Adres" jest przeznaczony do gromadzenia danych o abonentach (osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych), potrzebnych z punktu widzenia użytkownika komputera.
        Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających dane poszczególnych abonentów. Dane są ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwiska. Z powyższych względów w/w pole zostało oznaczone kolorem żółtym.
Więcej informacji...

 

"Adwokat.zip" wer. 1.6   (603 kb - shareware)

tag: klient, kancelaria, prawnik, adwokat, opis sprawy, stan sprawy, postępowanie


"Adwokat" zaprojektowany został jako ergonomiczna i tania aplikacja wspomagająca prace prawników i skracająca czas tracony przez nich na wykonywanie ewidencji klientów i gromadzenie danych niezbędnych dla prowadzenia ich spraw.
Może on ponadto znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność koordynacji działań w zespołach czy w relacjach przełożony - podwładny, itp.
Więcej informacji...

 

"Atrybuty.zip" wer.1.0   (217 kb)

tag: atrybut, sterownik, wyszukiwarka, atrybuty plików, edycja katalogów


Program "Atrybuty" zaprojektowany został jako ergonomiczna i darmowa aplikacja umożliwiająca dostęp do plików dowolnego typu rozmieszczonych w różnych katalogach, w tym katalogach ukrytych i systemowych.
        Jego funkcjonalne opcje zostały zgrupowane na dwóch zachodzących na siebie stronach (zakładki), z których jedna ze stron (Atrybuty plików) umożliwia tworzenie w dowolnych katalogach plików ukrytych z możliwością natychmiastowego ich podglądu i edycji.
         Druga ze stron (Edycja katalogów) pozwala na wyprowadzanie (wizualizację) z zasadniczych katalogów partycji dyskowych wszelkich plików, w tym plików ukrytych i systemowych rozmieszczonych w katalogach i podkatalogach o podobnych atrybutach.

Więcej informacji...

 

"Autobaza.zip" wer. 1.6   (316 kb - shareware)

tag: notka, notatka, adres, baza ,dane, aplikacja, podgląd, druk, hasło


"Autobaza" umożliwia samodzielne wykonywanie baz danych tekstowych i operatywną obsługę dowolnej ilości takich baz. Z chwilą zakończenia pracy "Autobaza" zapamiętuje ostatnie ustawienia by po ponownym uruchomieniu zaprezentować je w całej okazałości.
        Niezależnie od formy i treści bazy danych zapamiętaniu podlegają nawet ustawione ostatnio rozmiary planszy głównej programu wraz z miejscem jej rozmieszczenia na ekranie.
        Użytkownikowi program daje możliwość stworzenia nowej (od podstaw) bazy danych z dowolną ilością pól i rekordów. Nazwy, rozmiar i kolorystyka tych pól i rekordów zależą tylko i wyłącznie od użytkownika. Nabór danych (wprowadzania treści) dla bazy jest typowy dla edytorów tekstu.
Więcej informacji...

 

"Biorytm.zip" wer.1.1   (289 kb)

tag: biorytm, wykres, zodiak, soft za darmo, plansza, data, kolor


"Biorytm" jest aplikacją służącą do kreślenia na ekranie biorytmów- krzywych, ilustrujących potencjały (fizyczne, emocjonalne i intelektualne) człowieka w skali dowolnie wybranego miesiąca.
         Użytkownik programu ma ponadto możliwość archiwizacji przedstawionych na ekranie biorytmów w postaci ich wydruku na drukarce lub zapisu do pliku graficznego .BMP. Pomocniczą funkcją programu jest możliwość odczytu znaków Zodiaku według wprowadzonej daty oraz uzyskania danych o długości życia z dokładnością do 1 dnia.
Więcej informacji...

 

"CDRiper.zip" wer.1.2   (459 kb)

tag: riper, cda ,mp3, tag, napęd CD, za darmo, ścieżka, track, utwór, track, konwersja, ripowanie


Program "CDRiper" jest przeznaczony do kopiowania i konwersji (ripowania) utworów muzycznych nagranych na płyty CD w popularnym dotychczas systemie plików WAV.
         Myślą przewodnią dla stworzenia tego programu było dostarczenie posiadaczom zbiorów takich płyt narzędzia, które umożliwi wykorzystywanie istniejących tam utworów w coraz bardziej popularnych, przenosnych odtwarzaczach plików MP3.

Więcej informacji...

 

"Dirkod.zip" wer. 1.3  (324 kb - shareware )

tag: szyfr, dekryptaż, hasło, niszczenie, zmiana nazwy, kod ,szyfr ,crypto, code


"Dirkod" jest przeznaczony do szyfrowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach. Specyfiką programu jest umiejętność szyfrowania tym samym hasłem wszystkich, różnorodnych nieraz plików zawartych w dowolnym katalogu. W procesie dekryptażu (rozszyfrowywania) pliki uzyskują swoje pierwotne nazwy. Powyższym operacjom podlegają również pliki systemowo zabezpieczone przed edycją - pliki ukryte i tylko do odczytu.
Więcej informacji...

 

"Dzielnik.zip" wer.1.1   (195 kb)

tag: podział, dzielenie ,nazwa, łączenie, program do pobrania, rozmiar ,nadpis


"Dzielnik" umożliwia podział dużych objętościowo plików o dowolnej postaci (pliki .exe, bazy danych, pliki skompresowane, itp) na wiele plików mniejszych w celu ich ewentualnej archiwizacji na, np. dyskietkach.
         Funkcja łączenia plików pozwala na odtworzenie podzielonego pliku w jego pierwotnej postaci i w dowolnym miejscu. W czasie dokonywania operacji dzielenia , jak też łączenia plików użytkownik może w sposób dowolny kształtować nazwy plików oraz (w czasie operacji dzielenia) rozmiar dzielonych plików.
Więcej informacji...

 

"Egzekutor.zip" wer.1.1   (195 kb)

tag: czas, termin, przypomina, dzwięk, program komputerowy, komunikat, czuwa, alarm, ton


"Egzekutor" pozwala na uruchomienie innego programu (pliku wykonywalnego) lub pliku w czasie określonym przez użytkownika PC. Posiada również możliwość (opcję) przypominania o koniecznych do wykonania w danym dniu przedsięwzięciach.
         Przypominanie to jest realizowane za pomocą generowanych przez głośnik (speaker) komputera dźwięków i ukazującym się, w postaci okna, komunikacie.
Więcej informacji...

 

"Fotobaza.zip" wer.1.0   (808 kb)

tag: pakiet, hasło, miniaturka, obraz, JPG, szyfr, katalog


Darmowy program "Fotobaza" służy do gromadzenia wielu obrazów (plików graficznych formatu JPG) w postaci pojedyńczych plików - pakietów. Zdeponowane w pakietach obrazy mogą zawsze stać się ponownie plikami graficznymi. Atutem programu jest możliwość szyfrowania pakietów. Dostęp do treści takiego pakietu będzie możliwy tylko w następstwie podania poprawnego hasła.

Więcej informacji...

 

"Fotokod.zip" wer.1.4   (321 kb)

tag: szyfr, kod, grafika, miniatura, hasło, program do pobrania, prezentacja ,zapis, rozmiar


Program "Fotokod" jest przeznaczony do szyfrowania , na dyskach twardych, plików graficznych w dowolnie wybranej ilości i w dowolnym katalogu. Specyfiką programu jest umiejętność wizualizacji (w postaci miniaturek obrazów) wszystkich plików w danym katalogu, w tym plików już zaszyfrowanych.
        Korzystanie z programu sprowadza się do wyboru właściwego katalogu; z chwilą wyboru katalogu wszystkie jego pliki graficzne (bmp, jpg, jpeg, ico, emf, wmf) zostają uwidocznione w postaci miniaturowych obrazów w prawym panelu formatki głównej programu.
Więcej informacji...

 

"Fotoopis_Darmowy.zip" wer.1.9   (616 kb)

tag: opis ,foto, autoodtwarzanie, album, odtwarzanie


"Fotoopis_Darmowy" jest, jak wskazuje nazwa, wersją Fotoopisu, przeznaczoną do niczym nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania.
         Za jego pomocą dokonujemy prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
        Istotną właściwością programu jest możliwość dołączania do w/w plików tekstowych opisów, które podczas prezentacji plików graficznych z wykorzystaniem "FotoOpisu_Darmowego" będą wyświetlane na ekranie w miejscu i trybie ustawianym przez użytkownika komputera. W przypadku prezentacji tych plików z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej lub dowolnego edytora graficznego będzie to wyświetlanie "standardowych" (bez opisu) plików.
        Ta wersja programu posiada zapis ustawień wszystkich okien edycyjnych na ekranie wraz z ostatnio ustawionym polem edycji tekstu. Zapamiętaniu podlega kolor tła pola, ustawione ostatnio fonty, rozmiar okna (należy rozciągać myszą) oraz jego miejsce na ekranie. Powyższe ustawienia są zapisywane do pliku "Fotoopis.ini".
Więcej informacji...

 

"Fotoopis.zip" wer.2.0   (849 kb - shareware)

tag: projekcja, opis ,audio, nauka, języki, języki obce, dydaktyka, egzamin, album, odtwarzanie


"Fotoopis" przeznaczony jest do prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
        Istotną właściwością programu jest możliwość dołączania do w/w plików tekstowych opisów, które podczas prezentacji plików BMP lub JPG z wykorzystaniem "FotoOpisu" będą wyświetlane na ekranie w miejscu i trybie ustawianym przez użytkownika komputera. W przypadku prezentacji tych plików z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej lub dowolnego edytora graficznego będzie to wyświetlanie "standardowych" (bez opisu) plików.
Więcej informacji...

 

"Grajek.zip" wer.1.3   (213 kb)

tag: generator, dzwięk, melodia, klawiatura, ton, nuta, gra, play, muzyka


"Grajek" jest prostym generatorem dzwięków adekwatnych do naciskanych pojedyńczo przycisków (klawiszy) klawiatury komputera. Dla przyszłych dopiero wirtuozów muzycznych program może stanowić narzędzie do nauki podstaw muzykowania.
        Dla wszystkich zaś może stanowić pomocny instrument dla wprowadzania do telefonów komórkowych własnych melodii wywołania. Posiada on bowiem opcję dekodowania nut do ich wyrażonej w hercach wartości.
Więcej informacji...

 

"Ikony.zip" wer.1.5   (309 kb)

tag: ikona, kolor, baza, ekstrakcja, szuka, dodawanie, edytor, ikon, icon, archiwum


"Ikony" - program składa się z kilku wyodrębnionych modułów i jest w zasadzie prostym i wygodnym w użyciu "kombajnem" do wszechstronnej obróbki plików - ikon.
        Program oferuje szereg opcji związanych z wyszukiwaniem, edycją i konwersją ikon. Jego opcja wyszukiwania na poszczególnych partycjach dyskowych plików - ikon zestawia zbiory ikon i ikon w plikach wykonywalnych w postaci wizualnych list.
         Każda z tak przedstawionych ikon może być zapisana do wybranego przez użytkownika PC katalogu w celu jej wykorzystania podczas tworzenia plików wykonywalnych lub dla budowy archiwów (baz) takich ikon.
Więcej informacji...

 

"Killer.zip" wer.1.4   (382 kb - shareware)

tag: niszcz, usuwa ,nadpis, pliki ukryte, code, kod, crypto


"Killer" jest przeznaczony do niszczenia różnego typu plików (wybieranych lub wszystkich w katalogu) nadpisywanych kombinacją losowo generowanych znaków przed zniszczeniem. Powyższa operacja czyni takie pliki niemożliwymi do późniejszego ich odczytania.
         W praktycznym działaniu program otwiera każdy plik (również pliki ukryte i tylko do odczytu) i przed zniszczeniem nadpisuje jego treść kombinacją losowo wybieranych ciągów znaków, po czym usuwa plik z dysku.
         Ilość nadpisań użytkownik może wybierać z przedziału 1 - 101; wartością domyślną jest 10 nadpisań co czyni treść takiego pliku niemożliwą do odzyskania.
Więcej informacji...

 

"Klasa.zip" wer.1.9   752 kb - shareware

tag: baza, SQL, dane osobowe, rekord, grafika, fotografia, pole tekstowe, note


"Klasa" jest programem, który umożliwia gromadzenie w bazie SQL danych osobowych, ich wizualizację oraz wydruk. Zgromadzone w bazie dane są w postaci tekstowej oraz graficznej.
        Program umożliwia ponadto tworzenie dowolnej ilości baz danych oraz operatywne z nich korzystanie. Dostęp do danych w bazie sprowadza się do wprowadzania kursora do wybranej celi z danymi i wykonania 2-krotnego kliku myszą. W otwieranym oknie edycji użytkownik programu wprowadza dane tekstowe w sposób typowy dla edytorów tekstu.
         Dane graficzne (zdjęcia w postaci skompresowanych plików JPG) są importowane metodą wyboru tych plików w standardowym dla WINDOWSa oknie dialogowym.
Więcej informacji...

 

"Kodzik.zip" wer.3.0   (200 kb)

tag: szyfr, kod, hasło, nadpis, szyfr polialfabetyczny


"Kodzik" jest jednym z wielu funkcjonujących na rynku programów przeznaczonych do szyfrowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach.
         Program szyfruje wybrany plik metodą nadpisania jego treści. Plik po operacji kodowania nadal występuje pod dotychczasową nazwą. Nazwa tego pliku może być zmieniona przez użytkownika na dowolną z wyjątkiem nazw plików już faktycznie istniejących w podanym katalogu.
Więcej informacji...

 

"Kontakt.zip" wer.1.3   (337 kb)

tag: adres, baza, dane, rekord, alfabet ,druk, priorytet, base, notes


"Kontakt" służy do zapamiętywania adresów stron www i adresów pocztowych. Wprowadzane do programu adresy są automatycznie sortowane w kolejności alfabetycznej według nadawanego adresom priorytetu. Priorytet stanowi dowolny, nadawany przez użytkownika PC, zestaw znaków.
Więcej informacji...

 

"Lizus.zip" wer.1.0   (442 kb)

tag: komplement, wiersz, zapis, fotografia, humor, dowcip, druk, compliment, lizus


Najprościej działanie programu "Lizus" można ująć słowami: z chwilą aktywacji pliku wykonywalnego na ekranie ukazuje się dzieweczka, która od razu podlizuje się użytkownikowi komputera prawiąc mu sążniste i soczyste komplementy.

Więcej informacji...

 

"Majster.zip" wer.1.2   (1.267 MB)

tag: utf-8, ISO-8859-2, HTML, edytor, tag, tabela, BOM, charset


Aktualna, zbudowana od podstaw wersja " Majstra" to prosta w użyciu aplikacja, ukierunkowana na polskiego użytkownika, do wykonywania dokumentów w typowych dla polskich znaków standardach - UTF-8, ISO-8859-2 oraz archaicznym już windows-1250.
         Myślą przewodnią tej wersji była chęć dostarczenia kolejnego narzędzia usprawniającego tworzenie stron WWW chociaż w wyżej wymienionych formatach kodowania znaków można wykonywać w tym programie dowolny dokument tekstowy.
         Podczas pracy z dokumentem użytkownik może, w celu zwiększenia przejrzystości tekstu, podkolorować składnię (tagi) typowego dla dokumentu języka programowania. Oprócz kolorowania języka HTML (opcja domyślna) można ponadto uruchomić kolorowanie XML, CSS, Java (*.java i *.js), PHP, Perl, Pyton, Delphi, Cpp, SQL.
Więcej informacji...

 

"Maska.zip" wer.1.2   (336 kb)

tag: kod, szyfr, grafika, notes, daty, nadpis ,kurier ,zapis ,telegram


Program "Maska" umożliwia wklejanie do plikow graficznych (obrazów) jawnych lub zakodowanych informacji tekstowych w celu przesyłania tak spreparowanych obrazów do abonentów w Sieci.
         Podgląd takich obrazów z wykorzystaniem systemowych przeglądarek komputera lub specjalistycznych programów do obróbki grafiki pokazuje jedynie grafikę w swej typowej postaci.
         Do zaszyfrowanej treści tekstowej użytkownik będzie miał dostęp w przypadku wykorzystania tego programu oraz ustawienia właściwego hasła.
Więcej informacji...

 

"Notes.zip" wer.1.7   (570 kB - shareware)

tag: notatnik, kod ,adres, baza, dane, rekord, alfabet, druk, note, notka, adres


"Notes" jest elektronicznym notatnikiem, który umożliwia prowadzenie różnego rodzaju notatek i uwag o zaistniałych wydarzeniach, godnych ewidencji z punktu widzenia użytkownika komputera. Szereg danych użytkownik może wprowadzać w pola edycyjne bazy programu w sposób dowolny mając gwarancję sprawnej ich lokalizacji w przyszłości.
         Praca z programem sprowadza się do jednoczesnego wykorzystywania 2 jego zasadniczych okien oraz ewentualnego wykorzystywania równiez 2 niezależnie funkcjonujących okien podglądu i druku.
Więcej informacji...

 

"Ordynat.zip" wer.1.1   (225 kb)

tag: pulpit, ekran, ikona, skrót, linki, baza, dane, icon, directory


"Ordynat" został stworzony tylko i wyłącznie z myślą o odciążeniu pulpitu (ekranu monitora) komputera od nadmiernej ilości ikon (skrótów do programów) instalowanych w PC programów.
         Stanowiąc swoistego rodzaju przechowalnię skrótów (linków) dostępu do innych programów z chwilą jego użycia (aktywacji) udostępnia użytkownikowi posiadane zasoby, które mogą być wykorzystywane w podobny do ikon na pulpicie sposób.
         Wykorzystując "Ordynata" użytkownik może zatem stworzyć kolejne pulpity udostępniające zasoby komputera według dowolnie przyjętych kryteriów.
Więcej informacji...

 

"Organizer.zip" wer.1.2   (363 kb - shareware)

tag: adres, baza, dane tekstowe, hierarchia, rekord ,alfabet, podgląd, druk


"Organizer" jest przeznaczony do operatywnego katalogowania treści informacji tekstowej klasyfikowanej według pewnych problemów (tematów). Powyższe treści zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym porządku. Zmiana podporządkowania takich treści sprowadza się do przeciągania i upuszczania myszą elementów (podrozdziałów), które te treści reprezentują bez potrzeby przepisywania lub kopiowania tekstu.
Więcej informacji...

 

"PDFek.zip" wer.1.3 (1.088 Mb)

tag: PDF, dokument ,RTF, dane tekstowe, konwersja ,edytor, dokument ,document


Aktualna wersja PDFka to zbudowany od podstaw program według całkowicie innej koncepcji. Z poprzednikiem łączy go jedna cecha - prostota obsługi.
         Dokumenty PDF są tworzone na bazie edytora plików RTF, tym razem ze wszystkimi elementami graficznymi jakie te pliki zawierają. Kolejną różnicą, w stosunku do poprzednika, jest możliwość tworzenia plików RTF bezpośrednio przy użyciu programu.
         Stworzony pod dowolnie wybraną nazwą dokument PDF (standard w dystrybucji i wymianie elektronicznych dokumentów we współczesnym świecie) oddaje kolorystykę, styl i obszar rozmieszczenia wszelkiego rodzaju tekstu i grafiki, nagłówków, linii, ramek, tabel itp. z pliku RTF, dokonując automatycznego podziału na poszczególne strony formatu jaki zostanie wybrany przez użytkownika. Nie musi to być tym razem format A4.
Więcej informacji...

 

"Pisma.zip" wer.1.5   (289 kb - shareware)

tag: lista, frazy, adres, baza, zapis, ustawień, baza, base, dokument


"Pisma" - ten program jest przeznaczony do operatywnego katalogowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach, które mogą być rozmieszczone w różnych miejscach na dysku komputera.
        Powyższe pliki zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym, ustalonym przez użytkownika PC, porządku. Zmiana miejsca skatalogowania poszczególnych plików odbywa się metodą ich przeciągania w inne miejsce listy bez potrzeby zmian ich faktycznego (fizycznego) miejsca rozmieszczenia.
Więcej informacji...

 

"PiSPoker.zip" wer.1.1   (347 kb)

tag: gra ,poker, karty, gracz, stawka, fundusz, gra, humor, kwota, licytacja, pożyczka, dzwięk


Program "PiSPoker" jest jedną z wielu funkcjonujących gier w pokera. Stosownie do wymogów aktualnie przewodniej siły Narodu dla sfery moralnej w razie zwycięstwa grający zostaje nagradzany objawieniem zgodnie z "duchem czasu".

Więcej informacji...

 

"Plan.zip" wer.2.6   (336 kb - shareware)

tag: plan, zamierzenia, dane, baza, rekord, alfabet, fraza ,zapis, kalendarz, calendar


"Plan" umożliwia wykonanie rocznego planu zamierzeń dowolnie wybranego roku (w zakresie lat 1999 - 2050 - ograniczenie programowe), w którym użytkownik może w sposób dowolny wprowadzać dane dla poszczególnych dni w każdym miesiącu.
        W zależności od kategorii (rangi) ujętych treści poszczególne dni mogą być oznakowane dowolnie wybranymi przez użytkownika kolorami. Podgląd zawartych w poszczególnych dniach treści jest możliwy z chwilą ustawienia kursora myszy na wybranym dniu.
Więcej informacji...

 

"Poliglota.zip" wer.1.2   (2,170 MB - shareware)

tag: e-książki, edukacja, język, audio, języki obce, ćwiczenia, kurs, test, wyrazy


Program "Poliglota" przeznaczony jest do utrwalania wiedzy (nauki) metodą wielokrotnego powtarzania zgromadzonych w bazie (plikach z odpowiednimi danymi) treści.
        Danymi w bazie mogą być pliki graficzne JPG, tekst oraz pliki dźwiękowe MP3 lub WAV. Mogą one w poszczególnych sekwencjach nauczania (lekcji) występować pojedyńczo lub wszystkie razem, potęgując efekty przyswajania wiedzy przez użytkownika z racji jednoczesnego oddziaływania na jego receptory wzroku i słuchu.
Więcej informacji...

 

"Pokaz.zip" wer.2.5   (383 kb)

tag: grafika, dopasowanie, automatyczny pokaz, projekcja, obraz, picture


"Pokaz" jest aplikacją przeznaczoną do prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp,emf,wmf i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
         Program wyposażono w opcje umożliwiające użytkownikowi komputera przechodzenie z automatycznego pokazu obrazów do prezentacji dowolnie ich wybieranych. Obrazy mogą być wyświetlane na ekranie w ich normalnych wymiarach lub dopasowane do okna ich prezentacji.
Więcej informacji...

 

"Przepustka.zip" wer.1.4   (907 kb - shareware)

tag: baza, dane, ulotka, wzorzec, przepustka, wizytówka, identyfikator, druk


"Przepustka" jest programem, który umożliwia wykonywanie wzorców dokumentów z elementami graficznymi i tekstowymi o ściśle określonych wymiarach.
        Do powyższych wzorców każdy użytkownik programu ma możliwość wprowadzania danych bezpośrednio z uprzednio przygotowanych baz danych oraz wydruku tak spreparowanych dokumentów.
        W celu zwiększenia operatywności "Przepustki" w zakresie wydruku dokumentów program posiada opcję zapisu tychże dokumentów w postaci plików graficznych BMP lub JPG oraz opcję kompletowania wielu plików (dokumentów) graficznych w celu ich kompleksowego rozmieszczenia w obszarze drukowanej strony i jednoczesnego wydruku.
Więcej informacji...

 

"Puzon.zip" wer.1.9   (8.81 MB)

tag: sygnał, przebiegi, pliki medialne, odtwarzanie, kanały odtwarzania


"Puzon" pozwala na odtwarzanie plików medialnych (wav, mp3, mid) zgrupowanych we wspólnym katalogu z jednoczesną wizualizacją dzwięków na ekranie. Z chwilą wybrania opowiedniego katalogu i pliku program automatycznie odtwarza kolejne pliki tego katalogu.
         W celu wyboru pliku(ów) muzycznych należy uaktywnić (klik) pierwszy z prawej przycisk (Wybór katalogu z utworami) i w otwieranym oknie dialogowym wybrać stosowny katalog. Klik na wybranym pliku powoduje jego podświetlenie a uaktywnienie przycisku "Graj" inicjuje proces odtwarzania tego pliku. Dwukrotny klik na pliku przyśpiesza w/w czynności dając wybór pliku z jednoczesnym jego odtwarzaniem.

Więcej informacji...

 

"Seans.zip" wer.3.0   (269 kb)

tag: audio, wideo, zrzut DVD, klatka, kodek, przesuw, projekcja, zapis Wideo, seans


Program "Seans" jest wyjątkowo prostą aplikacją do odtwarzania różnych plików wideo, które są odtwarzane w oddzielnym oknie z zachowaniem ich rzeczywistych rozmiarów (opcja domyślna) oraz wyświetlanie tych plików na całym ekranie komputera. Z odtwarzanych plików wideo użytkownik ma możliwość zrzutu do postaci obrazów (plików JPG lub BMP) wybranych scen (klatek) z filmu.
        Program ukierunkowany na odtwarzanie plików formatu DVD (mpeg1, mpeg2, vob, m2ts) oraz popularnych standardów wideo - AVI, MP4, WMV, FLV.
        Warunkiem odtwarzania tych plików jest posiadanie w komputerze zainstalowanych odpowiednich sterowników. Program składa się jedynie z pliku wykonywalnego oraz pliku pomocy - help.rtf.
Więcej informacji...

 

"Skryba.zip" wer.1.7   (1140 kB)

tag: edytor, dokument ,RTF, DTP, wydruk, pliki graficzne ,symbole, tabele, druk ,wzory


"Skryba" jest edytorem tekstowym, za pomocą którego można tworzyć i edytować dokumenty tekstowe oraz dokumenty z osadzonymi w nich elementami graficznymi. Program umożliwia łączenie informacji (treści) z innych dokumentów, dowolne formatowanie poszczególnych stron oraz ich wydruk.
         Pliki programu "Skryba" można zapisywać w postaci plików tekstowych, plików w formacie .rtf oraz plików graficznych formatów JPG lub BMP. Oczywiście zasadniczym formatem są w programie pliki rtf, które oferują większą elastyczność podczas pracy z innymi programami.
Więcej informacji...

 

"Sprawy.zip" wer.1.2   (345 kb)

tag: sprawa, adres, baza, dane, rekord, alfabet ,zapis, druk, termin, adnotacje


"Sprawy" są programem przeznaczonym do ewidencji nadsyłanych do rozpatrzenia spraw oraz sprawnego nadzoru nad przebiegiem ich załatwienia w podległych komórkach (instancjach) organizacyjnych. Szereg danych użytkownik może wprowadzać w pola edycyjne bazy programu w sposób dowolny mając gwarancję sprawnej ich lokalizacji w przyszłości.
         Wyszukiwanie potrzebnych danych jest również uproszczone i sprowadza się do podania odpowiedniego wyrażenia (frazy) oraz przeglądu pokazywanych przez program rekordów (wierszy) zawierajacych takie treści.
         Zapis wprowadzanych i modyfikowanych danych odbywa się w sposób automatyczny z chwilą zakończenia pracy z programem.
Więcej informacji...

 

"Titawa.zip" wer.1.3   (252 kb)

tag: alfabet Morse'a, titawa, klucz telegraficzny, nadawanie, ton, dzwięk, znaki morse'a


Program "Titawa" jest przeznaczony do nauki alfabetu morse'a. Posiada on ponadto możliwość opracowywania telegramów literowych i cyfrowych według obowiązujących w WP norm.
         Generacja regulowanego pod względem tonu i tempa sygnału może odbywać się w "Titawie" za pomocą telegramu (przygotowanego zawczasu lub z chwilą uruchomienia programu), naciskanych przycisków klawiatury komputera, klucza telegraficznego.
         Kluczem telegraficznym staje się, po wybraniu odpowiedniej opcji, dowolny przycisk (klawisz) klawiatury komputera. Generowany sygnał (wyjściowy) może być odtwarzany poprzez kartę dzwiękową komputera lub na głośniczku (speakerze) PC.

Więcej informacji...

 

"Totek.zip" wer.1.5   (200 kb)

tag: totek, lotto, liczby, losowanie, zapis, zestawienie, totalizator, numerek, lottery


Program ten, jak wskazuje nazwa, jest przeznaczony do generowania zestawów liczb na potrzeby zasadniczych losowań totalizatora sportowego - Dużego i Małego Lotka, Ekspres Lotka. "Totek" może generować od 3 do 7 numerków TOTKA w zakresie liczb 9 do 49. Kolejne losowania są automatycznie ewidencjonowane w celu ich ewentualnego zapisu do pliku tekstowego.

Więcej informacji...

 

"Usuwacz.zip" wer.1.2   (231 kb)

tag: niszczenie, nadpis, kombinacja, generacja, odzysk


"Usuwacz" jest przeznaczony do niszczenia różnego typu plików w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści nawet przy pomocy "wyspecjalizowanych" programów i osób.
        W praktycznym działaniu program otwiera wskazany plik i przed zniszczeniem nadpisuje jego treść kombinacją losowo wybieranych ciągów znaków, po czym usuwa plik z dysku. Ilość nadpisań użytkownik może wybierać z przedziału 1 - 999 (ograniczenie programowe); wartością domyślną jest 100 nadpisań pomimo,że już kilkunastokrotne nadpisanie pliku czyni jego treści niemożliwymi do odzyskania.

Więcej informacji...

 

"Wykres.zip" wer.1.0   (1096 kb)

tag: wykres, seria, pozycja, legenda, Pasek narzędzi, Paleta kolorów


"Wykres" jest programem, który jak wskazuje nazwa służy do tworzenia i archiwizacji dokumentacji ilustrującej w sposób graficzny stan różnych operacji statystycznych w formie słupków, punktów, linii, plastrów, itp.
        Powyższe wykresy mogą być realizowane w ujęciu dwu lub trójwymiarowym, w układzie pełnych kolorów lub kolorowych wzorów; w programie funkcjonuje również opcja wykresów czarno-białych. Opcje programu udostępniają użytkownikowi możliwość tworzenia wykresów od podstaw lub modyfikację już istniejących wzorców.
Więcej informacji...

 

"Zegar.zip" wer.1.0   (319 kb)

tag: alarm,autostart, monitor, czas, zegar, timer


Darmowy program "Zegar" jest kolejną aplikacją z rodziny timerów, pokazujący na pulpicie monitora aktualny czas. W odróżnieniu od innych, podobnych programów jego atutami są takie cechy jak, prezentacja aktualnego czasu w trybie analogowym (wskazówki, cyferblat), możliwość wyboru jego rozmiarów, miejsca rozmieszczenia oraz pełna skalowalność pod względem formy.
         Cenną jego zaletą jest ponadto możliwość informowania (alarmowania) użytkownika zgodnie z wprowadzonymi do bazy danymi. W przypadku pozostawienia tych danych w bazie będą one automatycznie wykorzystywane w kolejnych dniach na tych samych zasadach.
Więcej informacji...

 

"Zrzucik.zip" wer.2.4   (306 kb)

tag: zapis, plik graficzny, rejon ekranu, tryb ustalony, zrzut o terminie, picture


"Zrzucik" przeznaczony jest do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych jpg i bmp, określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Ponadto posiada możliwość dokonywania zrzutu całych ekranów w czasie i trybie ustalonym przez użytkownika.
        W zakresie zrzutu ekranu użytkownik może w dowolnym momencie sam zainicjować zrzut (zapis do pliku JPG dowolnego katalogu) lub może taką operację zlecić programowi; ten dokona zrzutu o ustalonej godzinie i może też automatycznie powtarzać zrzuty co pewien czas określany w minutach lub sekundach.

Więcej informacji...

 

"Zrzut.zip" wer.2.3   (274 kb)

tag: zapis ekranu, rejon ekranu, zapis okna, zrzut ikony , icon, picture, obraz


"Zrzut" przeznaczony jest do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych, całego ekranu komputera lub określonej przez użytkownika części tego ekranu, otwartych okien programów oraz ikon.
         Uzupełnia swojego poprzednika (Zrzucik) o opcje zrzutu wskazanego okna na ekranie. Dla tej opcji niekonieczne jest określanie (myszą) wymiarów przechwytywanego okna, jak to ma miejsce przy zrzucie rejonu; wystarczy kursorem wskazać interesujące nas okno i klikiem myszy zatwierdzić decyzję.
         Kolejną jego właściwością jest przechwyt obszaru jako ikony. Wybranie tej opcji powoduje zamianę kursora w kwadrat o wymiarach 32x32 pikseli (na potrzeby 32 - bitowych aplikacji), przy pomocy którego wybieramy potrzebny nam na ikonę obszar na ekranie i klikiem lewego przycisku myszy " zrzucamy" ten obszar do postaci pliku.
Więcej informacji...

 

 

stronę zaktualizowano:   15.07.2015     |   Podziel się uwagami na temat strony   z autorem